КІРУАккаунтыңыз жоқ па? Тіркелу

Құпия сөзді ұмытып калдыңыз ба?

THE STATE LANGUAGE DEVELOPMENT INSTITUTE

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ДАМЫТУ ИНСТИТУТЫ

  ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКАБАТЫРЛАР ЖЫРЫ КЕЙІПКЕРЛЕРІН БІРІЗДЕНДІРУ

ТОЛЫҒЫРАҚ

  • Құлманов Сәрсенбай Қуантайұлы, Қазақстан Республикасының азаматы 1975 жылғы 02 қыркүйекте бұрынғы Өзбекстан КСР-і, Қарақалпақстан АКСР-і, Тахтакөпір ауданы В.И.Ленин атындағы совхозда (қазіргі Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан, Тахтакөпір ауданы Бөршетау ауылы) жұмысшы отбасында дүниеге келген.

                                                                             Өмірбаяны

 1981 жылы аталған совхоздағы №15 А.С.Пушкин атындағы орта мектептің 1-сыныбына барып, 1992 жылы 11-сыныпты бітірген.

  • 1992 жылы Қазақстан Республикасы Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округына отбасыммен қоныс аударған. 1992 жылы Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдаған. 1992 жылы аталған ауылда құрылыс цехының кірпіш зауытында жұмысшы болып қызмет атқарған.

1993 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) филология факультетіне оқуға түсіп, 1998 жылы бакалавриат бөлімін, 2000 жылы магистратура бөлімін үздік бітірген.

2000 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының грамматика бөліміне кіші ғылыми қызметкер ретінде жұмысқа қабылданған.

  • 2001 жылы осы Институттың аспирантурасына түсіп, оны 2003 жылы бітірген.
  • 2004 жылы «Қазақ тіліндегі мүмкіндік модальдігінің функционалды-семантикалық өрісі» атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алған.

2004-2006 жылдары аталған Институттың грамматика бөлімінде ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер қызметтерін атқарған.

2006 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қазақ тілі кафедрасында оқытушылық қызмет атқарған.

2007 жылы Алматы қаласы әкімдігі «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы Аударма бөлімінің бастығы ретінде лауазымды қызметке қабылданған.

2009 жылы «Мемлекеттік тілді дамыту орталығы» ЖШС Бас директоры қызметін арқарған.

2009-2011 жылдары ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Компьютерлік лингвистика ғылыми тобының жетекшісі қызметін атқарған.

  • 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі шешімімен (№7 хаттама) тіл білімі мамандығы бойынша доцент ғылыми атағын алған.

Отбасылық жағдайы: әйелі – Сәрсенбаева Тазабике Есенғалиқызы – жұмыссыз, қызы – Қуантай Еркеайым Сәрсенбайқызы – Алматы қаласындағы Сүйінбай атындағы №143 мектептің 1-сынып оқушысы, ұлы – Қуантай Ораз Сәрсенбайұлы – 3 жаста.

                Тіркелген мекенжайы: Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 63-үй.

Тұрғылықты мекенжайы: Алматы қаласы, Потанин көшесі, 102-үй.

                                          Өзекті мақалалары:

1. Рай категориясының когнитивтік аспектісі // Грамматикадағы дүниенің тілдік бейнесі. –Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2014. 158-211-бб.

 2. Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізуге қатысты құжаттарға шолу // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 1 (57). 2015. –124-139-бб.

3. Терминологиялық сөздіктер түзу негіздерін жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстар // Терминологиялық хабаршы. №1 (49). –2015. –24-36 беттер.

4. Терминдер «текетіресі»: заңнамадағы қолданыстары, бекітілген нүсқалары және салалық терминология сөздіктердегі аудармалары // Терминологиялық хабаршы. №2 (54). 2017. –46-54-беттер.

5. Шет тілінен енген терминдерді транслитерациялау және транскрипциялау мәселесі // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. – Алматы, 2017. – №3 (61). –80-86-беттер.

Ол туралы:

 1. Абденова З. Представлена компьютерная программа, упрощающая ведение делопроизводства на казахском. 01.02.2008 г. (panorama.kz)

2. Маженова Г. Родной язык – наше главное наследие // Tengizchevroil Newsletter

3. Избицкая В. Главное дело – слово // «Вечерний Алматы». 03.08.07.

4. Қазақ интернеті қандай? http://oldkazakh-tv.softdeco.net/kaz/atameken/archive/Kazak_interneti_kandaj_1301991416.html

5. Әбілұлы М. Қазақ тілі туралы ғылыми еңбек // Ғылым жолы. №2 (12), наурыз-сәуір. –Тараз, 2001. –122-125-беттер (С.Құлмановтың «Қазақ тіліндегі мүмкіндік модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі» атты кітабы туралы)

6. Шакиров А. Книжная палата Башкортостана хранит свидетельства дружбы между башкирским и казахским народами // Культура (Бошкортстан, 23 сентября 2013 года, Понедельник, 13:22 /

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент

 Құлманов Сәрсенбай Қуантайұлының жарияланған ғылыми еңбектерінің тізімі:

  1. Қазіргі қазақ тіліндегі -ақ, -ек, -ық, -ік, -қ, -к сөз тудырушы жұрнағының зерттелу тарихы // ҚазМҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №35. –Алматы: Қазақ университеті, 2000. -100-102-бб.

2. Қазіргі қазақ тіліндегі зат есімдерден зат есім тудыратын -ақ, -ек, -ық, -ік, -қ, -к жұрнағы // ҚазМҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4 (38). –Алматы: Қазақ университеті, 2000. -110-114-бб.

 3. Модалділік категориясының коммуникативті-мағыналық аспектілерінің зерттелу тарихынан // Актуальные проблемы и перспективы совершенствования принципов демократического развития государства и общества: Международная научная-практическая конференция, посвященная 90 летию Д.А.Кунаева. –Алматы, 2002. –275-277-бб.

4. Модалділік категориясының кейбір теориялық мәселелері // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №7 (53). –Алматы, 2002. –187-193-бб.

5. Мүмкіндік өрісінің категориялық жағдаяттарының түрлері // ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. –Алматы, 2002. № 5-6. –117-122-бб.

6. Мүмкіндік модалділігінің -а/-е,-й ал аналитикалық форманты арқылы берілуі // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, 2002. №3 (7). –71-75-бб.

7. Қазақ тілінде мүмкіндік модалділігінің негізгі берілу тәсілдері // ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. –Алматы, 2003, №2 (138). –83-87-бб.

8. Қазақ тілінде мүмкіндік модалділігінің семантикалық құрылымы // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «С.Аманжолов және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2003. –116-120-бб.

9. Мүмкіндік өрісін білдіретін тілдік құралдардың болымсыздық элементтермен әрекеттестігі // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2003. –213-218 бб.

10. Міндеттілік модалділігінің лексика-грамматикалық жолмен берілуі // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «Академик Рабиға Сыздық және қазақ тіл білімі мәселелері». Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2004. –144-147-бб.

11. Міндеттілік/болымсыздық міндеттілік модалділігінің кейбір білдірілу жолдары // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «Академик Ә.Қайдар және тіл білімінің мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2004. –430-434-бб.

12. Міндеттілік модалділігінің синтаксистік құралдар арқылы білдірілуі және контекстік-мәтіндік деңгейде көрінуі // ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. –Алматы, 2004. № 5-6. –98-102-бб.

13. Айқындық/айқын еместік модалдік өрісінің семантикалық құрылымы // Тілтанудағы тұлға. Профессор Т.Н. Қордабаевтың 90 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференция материалдары. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. –21-25-бб.

14. Қалаулық модалділігінің берілу жолдары // Мемлекеттік тілдің ахуалы, проблемалары және оны шешу жолдары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – 1-бөлім. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2006. –355-367-бб.

 15. Қалаулық модалділігінің семантикалық құрылымы // Қазақ тіл біліміндегі функционалдық бағыт// Филология ғылымдарының докторы, профессор Қ.М.Есеновтің туғанына 75 жыл толуына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы: Тіл білімі институты, 2006. –109-119-бб.

16. Қабыса байланысқан сын есімді сөз тіркестері (М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы бойынша) // Қазақстан тәуелсіздігіне 15 жыл және университеттің 5 жылдығына арналған «Педагогикалық білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. ІІ том. –Шымкент: Шымкент педагогикалық университеті, 2006. –13-15-бб. (А.Ақкөзовамен бірге).

17. Айқындық/айқын еместік модалдік өрісінің білдірілу тәсілдері // Қазақстанның ғылыми әлемі. Халықаралық ғылыми журнал. –Шымкент, 2006. –31-39-бб.

18. Қазақ тіліндегі мүмкіндік модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі. –Алматы:  Ценные бумаги, 2006. –156 бет.

19. Бұйрықтық модалділігінің берілу жолдары // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №35. –Алматы: Қазақ университеті, 2007. -100-102-бб.

20. Бұйрықтық модалділігінің семантикалық құрылымы // №1 ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2007. №1 (161) қаңтар-ақпан. –32-37-бб.

21. Бұйрықты сөйленімдердігі сөйлеу және бұйрықты жағдаяттарға қатысушылар арасындағы қатынас // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, 2007. №1 (24) қаңтар-ақпан-наурыз. –66-71-бб.

22. Морфологиялық рай категориясының функционалдық сипаты // Қазақ грамматикасының өзекті мәселелері. –Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2007. –227-254-бб.

23. Аударма жасаудың техникасы // Аударматану. –Алматы: «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы, 2008. –258 бет.

24. Аударматану теориясына қойылатын талаптар // Аударматану. –Алматы: «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы, 2008. –258 бет.

25. Ісқағаздарының   үлгілері   (жергілікті   атқарушы   органдар) / Құраст.: С.Қ.Құлманов. – Алматы, 2008. –370 бет.

26. Қазақ тілі мәтіндері корпусының электрондық базасы жайында // Электрондық-ақпараттық кеңістіктегі қазақ тілі: терминология және тіл мәдениеті. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті мен ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ұйымдастырған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Астана, 2009.

27. Корпусқа енгізілетін мәтіндердегі сөздерді морфологиялық талдау және оларға шартты белгілер қою принциптері // Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы. Профессор Ж.А.Манкееваның 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. –Алматы: А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, 2010. –217-222-бб.

28. Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі функционалды грамматика мәселелерінің көріністері // Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері / Жауапты ред. С.Құлманов. –Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы», 2009. –131-134-бб.

29. Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік – 4 (қоршаған ортаны қорғау саласы) / Русско-казахский терминологический словарь-справочник – 4 (охрана окружающей среды). 4-кітап / Құрастырған: С.Құлманов. –Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту орталығы» ЖШС, 2009. –328 б.

30. Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік – 7 (халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласы) / Русско-казахский терминологический словарь-справочник – 7 (занятость и социальная защита населения) / Құрастырған: С.Құлманов. – Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту орталығы» ЖШС, 2009. 7-кітап. –344 б.

31. Профессор Р.Әмір еңбектеріндегі модалдік мағыналардың синтаксистік жолмен берілу мәселелері // Қазақ тілін коммуникативтік, функционалдық бағытта зерттеу және оқытудың инновациялық технологиялары. Профессор Р.С.Әмірдің 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция (26-27 наурыз, 2010 жыл). –Алматы: «Арыс» баспасы, 2010. 1-кітап. –221-227-бб.

 32. Мәтіндер корпусын түзудің теориялық және практикалық мәселелері жайында // «Казахский язык в контексте языковой политики стран Евразийского континента» атты Халықаралық симпозиум материалдары. – Көкшетау: Ш. Уәлихан атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2010 (А.Жұбановпен бірге).

33. Корпусқа енгізілетін мәтіндердегі функционалды қосымшалар жайында // Түркі тілдерінің грамматикасы: қазіргі ахуалы мен болашағы. Аса көрнекті тіл маманы, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚазКСР ҒА академигі Нығмет Тінәліұлы Сауранбаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары // Жауапты редактор Ш.Құрманбайұлы. –Алматы, 2010. –194-201-бб.

34. Қазақ тілі мәтіндері корпусын түзудің теориялық және практикалық мәселелері // Қазіргі білім берудегі ізгілендіру үдерістері және жаңаша оқытудың өзекті мәселелері. ХҚТУ профессоры Ө.Танабаевтың 70 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. І бөлім. –Шымкент, 2010. –220-226-беттер.

35. Мүмкіндік модальділігінің функционалды-семантикалық өрісі // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы /Жауапты редактор: Ш.Құрманбайұлы. 1-кітап. –Алматы, ЖШС «Ануар-KZ», 2010. –224-337-беттер.

36. Модальдылық категориясының функционалды-семантикалық өрістері // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. /Жауапты редактор: М.Малбақов. 2-кітап. –Алматы, Дайк-Пресс, 2011. –525-658-беттер.

37. «Грамматикалық концепт» ұғымы туралы // БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. 2012. №1. –52-58-бб.

38. Грамматикалық категория және грамматикалық концепт // «Қ.Есенов және қазақ грамматикасының өзекті мәселелері» атты халықаралық дөңгелек үстелдің материалдары. –Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2012. –93-98-беттер.

39. Разработка алгоритмов автоматического анализа словоформ казахского языка (Койбагаров К.Ч., Мусабаев Р.Р., Кулманов С.К.) // «Қазіргі қазақ тіл білімі: қолданбалы лингвистиканың өзекті мәселелері»: халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы. –Алматы, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2012. –С.83-87.

40. Морфологиялық репрезентациялау – концептуалды мазмұнды құрылымдау тәсілі // «Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ руханиятының көсемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. /Жауапты редактор ­– М.Малбақов. –Алматы: «Елтаным баспасы», 2013. –229-232-бб.

41. Аударма – қазақ ісқағаздарын қалыптастыру жолдарының бірі // «Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы мемлекеттік тіл: қазіргі ахуалы және мәдениетаралық ықпалдастық мәселелері»: Халықара.ғыл.-тәжіриб.конф.материалдарының жинағы. –Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2013. –67-70-бб. (Аширбековамен бірге)

42. Малбақов М., Жұбанов А., Құлманов С. Ұлы дала тұлғалары топтамасымен жарық көретін «Профессор Құдайберген Жұбанов» атты кітап хақында // «Жұбанов тағылымы – VІІІ: Қазақстан түркі өркениеті мен тарихы тоғысында» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. –Ақтөбе, 2013. ?????

43. Грамматикалық тұлғаларды функционалды-коммуникативтік грамматиканың теориялық инновациялары негізінде оқыту мәселелері // «Білім»-«Образование». Ғылыми-педагогикалық журнал. №1 (64). –Астана, 2013. –44-47-бб.

44. Тілдік категориялау мен концептуалдау – концептуалды мазмұнның көрінісі // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. № 2 (50) 2013 (сәуір, мамыр, маусым). -33-37-бб.

45. Аудармада грамматикалық құралдарды таңдаудағы құрылымдық және когнитивтік мәселелер // Materiály IX mezinárodní vědecko – prakticka conference «Aktuální vymoženosti vědy – 2013». Díl 11. Filologickě vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. –S.58-62.

46. Автоматты аударма жүйесінде пайдаланылатын Moses бағдарламасы туралы // Түркі тілдерін компьютерлік өңдеу. Бірінші халықаралық конференция: Еңбектері / Астана: Л.Н.Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2013. –304-306-бб.

 47. Қазақ тіліндегі кейбір зат есімдердің модаль мағынада жұмсалуы жайында // Materialy IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka teoria I praktyka» – 2013. Volume7. Filologiczne nauki. Politologija. Muzyka i życie.: Przemyśl. Nauka i studia. –S.20-25.

48. Модалділік концептісірай категориясының когнитивті негізі // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. № 3 (51) 2013 (шілде, тамыз, қыркүйек). -56-60-бб

49. Аудармадағы сәйкестіктер мен қателіктер түрлері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №5 (291). 2013. –140-145 бб.

50. Прагматикалық қатынастың аудармадағы көрінісі // 33-37. Материалы за 9-а международна научна практична конференция,  «Новини на научния прогрес», – 2013». Том 6. Филологични науки. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. –S.61-66.

51. Филологтар қауымдастығы мен корпустық лингвистика орталығын құру – қазақ тілінің ұлттық корпусын жасаудың алғышарты  // Түркі тілдерін компьютерлік өңдеу. Бірінші халықаралық конференция: Еңбектері / Астана: Л.Н.Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2013. –60-67-бб.

 52. Қазақ тілі  мәтіндеріне морфологиялық белгіленім қоюдың ғылыми-тәжірибелік негіздері // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: Материалы ХІІІ международной конференции. –Уфа, 2013. –188-191-беттер. (Жаңабекова А., Құлманов С.)

53. «Тұғырлы тұлға тағдыры» // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары)  (А.Қ.Жұбанов, Ж.Сұлтан, С.Құлманов, Б.Карбозова). –9-55-бб.

54. «Қ.Жұбанов – ғылым көгінің жарық жұлдызы» // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары)  (А.Қ.Жұбанов, С.Құлманов). –55-68-бб.

55. «Қиынын тауып қаламасаң...» Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары). –135-157-бб.

56. «Соны сүрлеу»  // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары)  (А.Қ.Жұбанов, Ж.Манкеева, Қ.Рысберген, Б.Хасанұлы, А.Жаңабекова, Ж.Сұлтан, С.Құлманов, Ғ.Ермекбай). –217-267-бб.

57. «Құдай берсе, құлай береді» // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары). (Р.Сыздықтың «Ғалым азамат» және К.Кенжебаев пен Ә.Оралбайдың «Құдайберген Жұбанов» атты еңбектерінің негізінде дайындалды). –339-345-бб. 

58. Грамматикалық категорияларды оқытудағы сабақтастық (модаль сөздердің академиялық грамматикаларда, ғылыми еңбектерде, мектеп оқулықтары мен түсіндірме сөздікте берілуі). А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 4 (52) 2013. –38-43-бб.

59. Грамматикалық категорияларды оқытудағы сабақтастық (рай категориясының академиялық грамматикаларда, ғылыми еңбектер мен мектеп оқулықтарында берілуі) // Тіл білімі: «Қазақ тілі – рухани негізіміз» – 2014 атты респ.ғыл.-теор.конф.мат-дары. –Астана: Л.Н.Гумелев баспасы, 2014. –251-258-бб.

60. Машиналық аударма және оның жұмыс істеу принциптері // Тіл білімі: «Қазақ тілі – рухани негізіміз» – 2014 атты респ.ғыл.-теор.конф.мат-дары. –Астана: Л.Н.Гумелев баспасы, 2014. –336-340-бб. (А.Байменшин)

61. Грамматикалық категорияларды оқытудағы сабақтастық (еліктеу сөздердің академиялық грамматикаларда, ғылыми еңбектерде, мектеп оқулықтары мен түсіндірме сөздікте берілуі)  // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №2 (294). 2014. –180-184-бб.

62. Машиналық аударма жүйелерінің техникалық сипаттамасы және лингвистикалық талдау қағидаттары // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 1 (53). 2014. –98-102-бб. (А.Байменшинмен бірге)

63. Машиналық аударма жүйелерінің аударма жасау және морфологиялық талдау принциптері жайында // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №4 (296). 2014. –165-168-бб. (Байменшин)

64. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік (энергетика). –Алматы: «Қазақпарат» баспасы, 2014. –428 б. (құрастырушылардың бірі)

65. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік (экология). –Алматы: «Қазақпарат» баспасы, 2014. –428 б. (құрастырушылардың бірі).

66. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік (экономика). –Алматы: «Қазақпарат» баспасы, 2014. –428 б. (құрастырушылардың бірі).

67. Рай категориясының когнитивтік аспектісі // Грамматикадағы дүниенің тілдік бейнесі. –Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2014. 158-211-бб.

68. Мемлекеттік тіл саясаты (нормативтік-құқықтық актілер жинағы) – Государственная языковая политика (сборник нормативно-правовых актов) / -Астана: «Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы» РМҚК, 2014. –912 бет.

69. Теоретическая новизна в изучении форм коммуникативных грамматических конструкций // Саммит Гражданского Общества Тюрксого мира. Эскишехир-Турция. 11-13 мая 2014 г.

70. Қ.Жұбановтың синтаксис саласындағы негізгі ұстанымдары // Профессор Қ.Қ.Жұбанов және қазіргі тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер»: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 26 ақпан 2015 ж. –Алматы: «Нурай Принт Сервис», 2015. –192-196 бб.

71. Сөздік – рухани құндылық, сөздікші – тіл шежірешісі, сөздікті зерттеуші – ғалым-қайраткер // «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықар.ғыл.-теор.конф. / Жауапты ред. Г.Көбденова. –Алматы: «Елтаным баспасы», 2015. –23-27-бб.

72. Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізуге қатысты құжаттарға шолу // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 1 (57). 2015. –124-139-бб.

73. Ісқағаздарын жүргізу пәнінің объектісі, мақсат-міндеттері, негізгі ұғымдары // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 2 (58). 2015. –54-61-бб.

74. «Жаңа әліпби жолында» (Jana alypbe jolynda) жинағы туралы // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 2 (58). 2015. –85-91-бб. (Ж.Т.Шыныбеков, Т.Талғатпен бірге).

75. Сөздік – рухани құндылық // «Тіл және қоғам». Альманах. №2 (40). 2015. –23-30-бб.

76. Ісқағаздарын жүргізу пәнінің объектісі, мақсат-міндеттері, негізгі ұғымдары // Россия и Восток: взаимодействие стран и народов: Труды Х Всероссийского съезда востоковедов, посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тогана. Книга 2. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. – С. 174-180.

77. Ісқағаздарын қалыптастырудағы аударманың рөлі // «Тіл және қоғам». Альманах. №3 (41). 2015. –40-48-бб.

78. Қазақ тіліндегі мүмкіндік модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі // http://poetika.kz/1547

79. Модалділік – функционалды-семантикалық категория (Академик М.В. Зайнуллин еңбектеріне ғылыми шолу) // Язык и культура: проблемы соотношения и взаимодействия в полиэтинческом пространстве. Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), посященная 80-летию доктора филолгических наук, профессора, академика АН Республики Башкортстан Зайнуллина Марата Валиевича (г. Уфа, 27 ноября 2015 г.). Част ІІ. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 104-110.

80. Терминологиялық сөздіктер түзу негіздерін жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстар // Терминологиялық хабаршы. №1 (49). –2015. –24-36 беттер.

81. Аударма жасаудың техникасы // Аударманың өзекті мәселелері // Құраст.: С. Құлманов. – Алматы: «Palitra-Press» - 2015. – 17-19-бб.

82. Аударматану теориясына қойылатын талаптар // Аударманың өзекті мәселелері // Құраст.: С. Құлманов. – Алматы: «Palitra-Press» - 2015. – 36-37-бб.

83. Қазақ ісқағаздары – функционалды стиль жанрының бір түрі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №1 (305). 2016. –194-198 бб.

84. Қазақстандағы латын әліпбиіне көшуге қатысты құжаттарға шолу (1924-1930 жж.) // Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері. Халықаралық ғыл.-теор.конф.материалдары / Құраст.: С.Құлманов. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016. – 440 б. (58-72-бб.) (М.Ешимов)

85. Қазақ ісқағаздарының жіктемесі // Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері. Халықаралық ғыл.-теор.конф.материалдары / Құраст.: С.Құлманов. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016. – 440 б. (251-256-бб.) (Ж.Алдибекова)

86. Қазақ терминологиясының ғылыми негізі толықтай қалыптасты // «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-саяси журнал. –Алматы, 2016. №5. 19-24 (М.Сәбетпен сұхбат).

87. Принципы работы лексического и морфологического анализаторов авторматического анализа словоформ казахского языка //Гуманитарная наука Юга России: международное и региональное взаимодействие. Материалы ІІ Международной научной конференции, посвященной 75-летию Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (г. Элиста, 14-15 сентября 2016 г.). –Элиста: КИГИ РАН, 2016. –С. 199-201.

88. Құлманов С.Қ. Ісқағаздарының орыс тіл біліміндегі жіктемесі // Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев – основоположник теории урало-алтайского языкового сообщества и аспекты ее развития в современной отечественной лингвистике». –Уфа: РИЦ БашГУ. – С. 176-185.

89. Модальдылық функционалды-семантикалық өрісі // Жұмсалымды грамматика (монография-оқулық). – Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту институты», 2016. – 267-308-бб.

90. Терминдерді аударуда туындайтын әркелкіліктер (терминологиялық сөздіктер негізінде) // Мәдениетаралық коммуникация мәнмәтініндегі аударманың өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми симпозиум материалдары. Алматы, 16-17 наурыз 2017 ж. / Жауапты ред. -С.С.Құнанбаева. –Алматы: Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ, 2017. –147-151-бб.

91. Терминдер «текетіресі»: заңнамадағы қолданыстары, бекітілген нүсқалары және салалық терминология сөздіктердегі аудармалары // Терминологиялық хабаршы. №2 (54). 2017. –46-54-беттер.

92. Заң саласы терминдерінің қолданысындағы кейбір сәйкессіздіктер // Ұлттық терминқорды жүйелеудің теориялық және ғылыми-тәжірибелік негіздері. –Астана, 2017. –57-69-беттер.

 

 

 

 

 

 


ПІКІР АЛМАСУ

Пікір қалдырыңыз