КІРУАккаунтыңыз жоқ па? Тіркелу

Құпия сөзді ұмытып калдыңыз ба?

THE STATE LANGUAGE DEVELOPMENT INSTITUTE

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ДАМЫТУ ИНСТИТУТЫ

  ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКАБАТЫРЛАР ЖЫРЫ КЕЙІПКЕРЛЕРІН БІРІЗДЕНДІРУ

ТОЛЫҒЫРАҚ

Хасанов Бақытжан Хасанұлы (21.12.1937 ж.т., Атырау обл., шідер ауд., Қаңбақты ауылы) – тіл білімі маманы, филол.ғыл.докторы (1952). Халықар. Ақпараттану академиясының академигі (1995). Қазақ мемл. Ун-тінің филол. Ф-тін бітірген (1960). 1960-1964 ж. аталған ун-ттің аспирантурасында оқыды. 1967-1993 ж. Қазақстан ҒА Тіл білімі және философия ин-тында аға ғылыми қызметкер, бөлім бастығы болып істеді. 1993 жылдн бері ҚР ғылым және жаңа технология министрлігі жанындаға тілдік даму стратегиясы орталығының директоры қызметіне қоса 1998 ж. басынан ҚР СІМ Дипломатия академиясы мемл. Тіл кафедрасының меңгерушісі. 1965 ж. «Қазақ тіліндегі сөздердің метафоралы қолданылуы» дегентақырыпта канд., 1992 ж. «Қазақстан Республикасындағы қазақ тілі қызметінің әлеуметтік-лингвистикалық проблемлары» деген тақырыпта канд., 1992 ж «Қазақстан Республикасындағы қазақ тілі қызметінің әлеуметтік-лингистикалық проблемалары деген тақырыпта докт.дисс. қорғады. Қазақ, орыс, корей тілдері және әлеуметтік-лиггвистика жөнінде 200-ден аса еңбек жазды. Оның 8-імонография, 5-уі кітапша, 2 оқулықтың аыторларының бірі.

Шығ., Метафорические употребление слов в казахском языке. АКД., 1964; Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. Учебник для студентов филологических факультетов вузов. А., 1967; Язык межнационального общение. А., 1976 (авт. бірі); Языки народов Казахстана и взаимодействие. А., 1976; Казахское-русское художественно –литературное двуязычие (социально-лингвистическтй аспект). А., 1987; Қос тілділік, Үрімші, 1992 (қытай тілінде); Саясаттануға кіріспе (жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы), А., 1994 (авт.бірі); Ана тілі – ата мұра. А., 1992; Функциональное развитие казахского литературного языка в саветский период и его взаймодействия с другими языками народов Казахстана. М., 1970; Қазақстандағы қостілділік. А., 1989; Механизм введения и реализации закона о языках в Казахской ССР и пути внедрения государственного языка в различные сферы жизни. А., 1990; Социально-лингвистические проблемы функционирования казахского языка в Республике Казахстан. АДД., 1992.


ПІКІР АЛМАСУ

Пікір қалдырыңыз